Thursday, September 5, 2019

Teachers' Day Celebration on 5th September 2019

Teachers' Day Celebration 
on
5th September 2019


Teachers' day CakeLighting of lamp
Prayer

PLEDGE(Hindi)THOUGHT(English)

NEWS


NEW WORD(English)HEALTH TIPSSPECIAL ITEM(Quiz)Principal Mr.A A ISRAEL and Student Captains
JAMIE KOTWANI and APARNA RAI

Mr. T Selvam Navneet Chandra

Mr. Sreejith  Hritendu Baruri

Mr. Raju Pratham gupta

Mrs. Surya K Barma Priyanka Chatrani

Mrs. Bharti Pillai Abhinav Sinha

Mr. Sushil Kumar Jasprit Singh

Mr. R Sekhar Simran Kaur

Mrs. Anubha Soni Akanksha Kumari

Mr. UP Binoy  Kunal Lilani 

Mrs. R P Usha Ayushi Das

Mr. Jagvir Singh Steve Samuel


Mr. Samuelkutty  Vasu Bhatnagar


Mr. Ilya Bhomik DabiMrs. Loretta Ashima Gill

Mrs. Khalisa Hritendu Baruri

Dr. Loay Marzena Rafoo Kamlesh Chelladurai

Mrs. Julia Brezgina Anita Gururani


Mr. Mikhael A.B Arnav Chauhan


Mr. Dimitru Bradautanu Prince

Dr. Vinita Sinha Dewanshi Karyani


Mrs. Olga Bubnova Mahati Kotwani


Mrs. Kusum Dhiman Ashima Gill

Mrs. Renuka Bhomik Dabi


Mr. Madhu Kabir Sukhwani


Mrs. Smitha Aryan Sinha

Mr. Vinayak Khushagra Bajpai


Mrs. A Kasturi Prince

Mrs. Shanthi Srinivasan Rakshit Abrol

Mrs. Neena Bindu Nivedita MishraMr Anatoly Bukhtoyarov Jasprit

Mr. Anthony Simran KaurMrs. Vera Urupina Vasu Bhatnagar


Mrs. Valentina Shilenkova  Kabir Sukhwani

Ms.Uliya  Aparna Rai

Ms.Dinara Jamie Kotwani
Teachers Team Vs Students Team
Basket Ball
Winners : Teachers Team(Score : 14-2)

Teachers Team Vs Students Team
Throw Ball
Winners : Students Team(Score : 2-1)No comments:

Post a Comment

CCA CLOSING CEREMONY - 2019-20

CCA CLOSING CEREMONY - 2019-20